Nålebehandling

Vi bruker sterile engangsnåler for å behandle ømme punkter eller stramme bånd i muskulaturen.

Denne behandlingsformen kalles IMS dvs. Intra Muskulær Stimulering, som igjen betyr at vi behandler inne i muskelen med nåler. IMS er et system for å diagnostisere og behandle myofasielle smertesyndrom, dvs. smerter som har sitt utspring i muskulaturen.

Skjelettmuskulaturen er det største organet i kroppen. Alle disse musklene kan utvikle smerte og dysfunksjon. En stor del av dere som oppsøker oss er plaget av smerter som stammer fra muskulaturen. Det kan føles som en regional smerte f. eks. hodepine, nakkesmerter, ryggsmerter med eller uten utstråling. Det kan være skuldersmerter, hofte og knesmerter ofte sammen med slitasjeskader. Samtidig med at en vil prøve å fjerne smertene fra muskulaturen med nåling er det viktig å hindre at plagene kommer tilbake. Det er derfor viktig at pasienten selv er innstilt på å gjøre det som skal til av forebyggende trening under kyndig veiledning.

Nålebehandling dekkes ikke av det offentlige helsevesenet. Dette er en behandlingsform som kan komme i tillegg til annen behandling du har, eller det kan tenkes at du bare skal ha IMS. Det vanligste er å ha 2 – 6 behandlinger med ca. 1 ukes mellomrom. Har du spørsmål vedrørende nålebehandling er du velkommen til å ta kontakt med en av oss ved OFO AS.