Utvikling

Her på OFO er vi alltid interesserte i å utvikle oss. Fysioterapeut Ole Petter Norvang fra St. Olavs Hospital hadde tirsdag en flott presentasjon av problematikken rundt Exercise induced laryngeal obstruction (EILO) og Vocal cord dysfunction (VCD). Dette er en tilstand noen unge utøvere kan kjenne på ved at pusten blir tung under anstrengelse. Stemmebåndene kan da være en årsak til at dette skjer.