Hva behandler vi?

Osteopatene tilbyr undersøkelse og vurdering, samt behandling primært innen:

I samarbeid med lege/spesialist og supplement til medisinsk behandling av:

Behandling av barn:

 

NB! Vær klar over at mange av disse diagnosene er såkalte strukturelle og kroniske tilstander som ikke er reversible. Osteopaten kan i disse tilfellene ikke kurere plagene, men være behjelpelig med de funksjonelle forstyrrelsene som disse tilstandene skaper.

Diagnoser med ikke-strukturelle forandringer, såkalte funksjonelle forstyrrelser, kan med osteopatisk behandling avhjelpes delvis eller fullstendig.