Hvorfor velge osteopati?

Kjennetegnet for osteopatisk behandling er å se ting i sammenheng og tilnærme seg kroppen som en helhet. Diagnose og behandling er basert på grundig, trygg og tilpasset undersøkelse.

Osteopaten benytter anerkjente undersøkelsesmetoder for å finne funksjonsforstyrrelser i hele kroppen. Dette innebærer manuelle behandlingsformer hvor hendene brukes til å finne nedsatt bevegelse eller forstyrrelser.

Behandlingen er skånsom og individuelt tilpasset. Faget har lange tradisjoner i mange land, og alle våre osteopater er særdeles kompetente.